Combinatie Limo Hydra 8 en Meijer KM8 functioneert boven verwachting

V.o.f. Den Oudsten te Vianen houdt zich bezig met fouragehandel en klein loonwerk zoals het persen, verzamelen en opladen van balen. Voorheen maakte het bedrijf voor het verzamelen van de balen gebruik van de mechanische Limo Mecha, die de balen over de grond achter de pers meesleept. Evert den Oudsten: “omdat wij op klei- en veengrond zitten, was zeker met de tweede snede goed aan de onderkant van de pakken te zien dat ze gesleept waren. Vandaar dat we liever boven de grond verzamelen en dan pas de pakjes op het land neerleggen, zoals de Limo Hydra dat doet”.

Meneer Den Oudsten zou de Limo Hydra 8 en Meijer KM8 zeker aanbevelen: “De combinatie functioneert boven verwachting en is zeker z’n geld waard”.

Copyright 2024 - Meijer Holland